NMS Buddhist Cultural Collections
86, Lebuh Bercham Selatan,
Taman Desa Bercham,
31400 Ipoh,
Perak, Malaysia.

+6019-3149143 (Ms.Hah)
+6019-3149151 (Mr.Tee)

楞严咒小吊饰

Previous 3 / 5 Next

楞严咒小吊饰 特价优惠区
RM 5.00RM 1.00
SKU: 楞严咒小吊饰
30 g
In Stock


一次只能拍一个

‼️“是善男子。若读若诵。若书若写。若带若藏。诸色供养。劫劫不生贫穷下贱不可乐处。此诸众生。纵其自身不作福业。十方如来所有功德。悉与此人。”

‼️“若有众生,从无量无数劫来,所有一切轻重罪障,从前世来,未及忏悔,若能读诵,书写此咒,身上带持,若安住处,庄宅园馆,如是积业,犹汤销雪。不久皆得,悟无生忍。”


You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version