NMS Buddhist Cultural Collections
86, Lebuh Bercham Selatan,
Taman Desa Bercham,
31400 Ipoh,
Perak, Malaysia.

+6019-3149143 (Ms.Hah)
+6019-3149151 (Mr.Tee)

文殊智慧香粉

Previous 44 / 44 Next

文殊智慧香粉 香粉 香品系列
RM 49.90
SKU: 文殊智慧香粉
330 g
In Stock法宝名称:文殊智慧香粉

重量          :   約300克

自身常安於智慧光明中,避除一切障難、思路靈敏,心神安定、離諸佈畏、善願圓滿。
點供此香,能得文殊菩薩等智慧聖眾護法隨身守護。

『文殊除障香』內有無數珍稀香藥材,藏密四大教派傳承殊勝甘露丸,及諸藥王、舍利等諸加持聖物,如法恭製而成,並以文殊法作廣大加持。

文殊,意譯為妙德、妙吉祥、妙樂、法王子。經典所載,在所有大菩薩中,文殊菩薩是四大菩薩中「大智」的象徵,在過去世,文殊曾為七佛之師。其銳利的智慧,被喻為三世諸佛成道之母。

文殊心咒:嗡 阿喇巴札那地
文殊菩薩司一切如來之智慧,有三世佛母之稱。常誦持此咒,可增長般若智慧、堅固記憶,令得聰辯,了知諸法真實義。

 
Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Messages*  
   

You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version
Subscribe Newsletter